CoReK, teksty z listopada 2012 roku

1 tekst z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest Co­ReK.

dob­ra książka to jak por­tal do in­ne­go świata ... z tą różnicą że za­mykając okład­ke możemy z niego wrócić 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 listopada 2012, 20:15

CoReK

Życie mężczyzny to kolor jego wyobraźni

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CoReK

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 marca 2016, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Bieda łączy ludzi, bo­gac­two [...]

17 marca 2016, 21:10lajajaj sko­men­to­wał tek­st Bieda łączy ludzi, bo­gac­two [...]

17 marca 2016, 21:01Cris sko­men­to­wał tek­st Bieda łączy ludzi, bo­gac­two [...]

18 lutego 2015, 19:12.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wszyscy jes­teśmy piękni dzięki [...]

17 lutego 2015, 20:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszyscy jes­teśmy piękni dzięki [...]

17 lutego 2015, 18:36krysta sko­men­to­wał tek­st Wszyscy jes­teśmy piękni dzięki [...]

17 lutego 2015, 18:27CoReK do­dał no­wy tek­st Wszyscy jes­teśmy piękni dzięki [...]